Ο Κάβουρας, 1877


Ηχώ, 1869

 

Δημοφιλή

Flickr

www.flickr.com